JA,VI KAN !

Hverdagsbalanse - Sunnhet - Velvære - Innsikt - Planlegge - Selvledelse - Valg - Mental trening - Energi - Motivasjon - Matvaner - Lev bedre - Inspirasjon - Ta ansvar - Mestring - Naturlig mat - Endringsprosesser - Tenke nytt - Bevisstgjøring - Ønske - Vilje - Handling - Mat som medisin - Suksess - Stolthet - Glede - Alternativer...................

mandag 7. juli 2014

YoLo

Dagen er din - hvordan vil du at innholdet skal bli?

Mae West,uttalte en gang: 
" Du lever bare en gang,men gjør du det riktig så er en gang nok".
Å leve livet riktig finnes det hverken en enkel formel eller oppskrift på.Men at primærbehovene er livsnødvendige for å eksistere,ja det er en kjensgjerning. 
Maslows pyramide for essensielle behov synliggjør hvilke kriterier som må tilfredsstilles for at vi skal kunne fungere normalt, såvel psykisk som fysisk. Utover det er mangfoldet på levde liv enormt!

Tross for at vi lever i et velferdssamfunn med overflod- er det et stort antall mennesker som ikke er lykkelige;
Unge mennesker sliter med stress og depresjoner,skilsmissestatistikken kunne med fordel vært lavere, og det er et økende antall mennesker som er utbrente og sykemeldte.... 
   
You Only Live Once 


Ansvarliggjøring og handling må til når forandringer skal skje! 

Vi mennesker har en tendens til å legge ansvaret over på andre,og dermed fortsetter vi i det samme "sporet". 
Skal vi oppnå forandringer må vi både tørre, og være villige til å endre tankemønsteret vårt. "Snu dagen din på hode" - legg om rutiner, og gå igang med noe nytt. 
Du vil raskt merke at du også får inspirasjon,og dermed ny input.
Kast ut vanedyret i livet ditt!


Vi må ikke være rike for å leve et rikt liv!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar