JA,VI KAN !

Hverdagsbalanse - Sunnhet - Velvære - Innsikt - Planlegge - Selvledelse - Valg - Mental trening - Energi - Motivasjon - Matvaner - Lev bedre - Inspirasjon - Ta ansvar - Mestring - Naturlig mat - Endringsprosesser - Tenke nytt - Bevisstgjøring - Ønske - Vilje - Handling - Mat som medisin - Suksess - Stolthet - Glede - Alternativer...................

søndag 30. juni 2013

Mat til nytelse og besvær

Når hver eneste dag blir en "fest", er det fort gjort å miste grepet.Overdreven spising av mat,sjokolade,brus og kaker kan også komme ut av kontroll, og få de samme konsekvensene som avhengighet generelt; Livskvaliteten brytes ned. 

Det er viktig å kose seg, men ikke alltid ! For de aller fleste handler "trøstespising" om å takle vanskelige følelser.Vi spiser ikke fordi vi er sultne, men fordi "noe" i livet vårt ikke er ok. Maten blir en substitutt - en trøst som døyver smerten der og da."Rusen" - lykkefølelsen, varer aldri lenge og trøstespisingen har en tendens til å øke, både i mengde og omfang.

Problemtypene er ofte av emosjonell art og de er gjerne overlappende med praktiske problemer.
Feks: En persom er nedstemt fordi hun har mistet jobben (praktisk problem), og hun føler seg som en taper.Det negative selvbilde blir forsterket dersom hun kvier seg for å søke på andre jobber. Hun trekker seg etterhvert unna andre mennesker pga skam og en overbevisning om at hun ikke duger, og hun søker tilflukt i trøstespising. 

 "Det ene tar det andre"; både av følelsesmessig og problemskapende atferd. Når vi støter på følelsesmessige vanskeligheter er det viktig å huske på utsagnet: 
Som du tenker, føler du deg. 
Hør etter hvordan du snakker til deg selv. Negativt selvsnakk opprettholder negative tankemønster som igjen bidrar til å opprettholde vanskelighetene i livet ditt.   
Problemløsningsmodell:

Identifiser problemet - Hva bekymrer deg ?
Velge målsetting - Hva ønsker jeg å oppnå ?
Lage alternativer - Hva kan jeg gjøre ?
Vurdere konsekvenser - Hva kan skje?
Beslutningstaking - Hva er min avgjørelse?
Iverksetting - Nå må du gjøre det!
Evaluering - Virker det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar